Súkromná
psychologická
prax

PhDr. Dana Žemberyová
Súkromná psychologická prax
Šalviová 46
821 01 Bratislava
Tel.: 0907/753287
e-mail: info@psychologickaprax.sk
 

Kontakt

PhDr. Dana Žemberyová
Súkromná psychologická prax
Šalviová 46
821 01 Bratislava


Objednávanie klientov telefonicky
tel. 0907 753 287 v čase od 8.00 do 21.00
e-mail: info@psychologickaprax.sk
www.psychologickaprax.sk

Spoje:
MHD: autobus č. 5O – zastávka Herlianska
električka č. 8, 9, 14 – zastávka Herlianska