Súkromná
psychologická
prax

PhDr. Dana Žemberyová
Súkromná psychologická prax
Šalviová 46
821 01 Bratislava
Tel.: 0907/753287
e-mail: info@psychologickaprax.sk
 

Cenník

Cenník psychologických služieb

Psychologické poradenstvo   .....   30 € / 50 min.
Psychoterapia   .....   30€ / 50 min.
Psychodiagnostika   .....   30€ / hod.
Za každých ďalších začatých 30 min.     .....   15 €
     
Práca s párom alebo rodinou   .....   45€ / 90 min.
Písomná správa   .....   15 €
Poplatok za zrušenie termínu v lehote
kratšej ako 24 hod. vopred
  .....   30€

Pracovisko nemá podpísanú zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou, všetky úkony si klient hradí sám.

Cenník platný od 1.9.2015

 

PhDr. Dana Žemberyová
poradenský psychológ